Over ons

Markkant is de natuur- en milieuvereniging voor de regio Breda. De naam verwijst naar het stroomgebied van het riviertje de Mark dat, samen met het riviertje de Aa, in Breda en omstreken beeldbepalend is voor natuur en landschap. De naam van de stad verwijst naar het samenvloeien van beide stromen (Brede Aa).

Doelstelling

De Natuur- en Milieuvereniging Markkant Breda versterkt schoonheid van landschap, natuur en milieu in de regio Breda. Wij streven naar behoud en versterking van landschap dat aantrekkelijk is voor mens, flora en fauna. Wij streven naar een rijke en gevarieerde natuur en een schoon milieu d.w.z. lucht, grond en water.

Missie

Onderstaand, in het groene gedeelte, ziet u de vier kernpunten van onze missie uiteengezet. Wij volgen kritisch politiek en beleidmakers. Wij realiseren onze missie bovendien met een aantal concrete projecten, klik hier …

Aan de rechterzijde van deze pagina treft u een overzicht van onze bestuursleden.

ANBI status

Hoofdlijnen actueel beleidsplan: Klik hier …

Jaarverslagen

Jaarverslag 2018 - klik hier …

Jaarverslag 2017 - klik hier …

Jaarverslag 2016 - klik hier …

Jaarverslag 2015 - klik hier …

Jaarverslag 2014 - Klik hier …

Financiën Balans en/of staat van baten en laste met toelichting:

Jaar 2018 - Klik hier

Jaar 2017 - Klik hier

Jaar 2016 - Klik hier

Jaar 2015 - Klik hier

Jaar 2014 - Klik hier

Overige zaken:

Beloningsbeleid

  • Onkostenvergoeding bestuur: Ja

Toelichting vergoeding bestuur: De bestuursleden zijn allen vrijwilligers. Zij ontvangen een vergoeding voor gemaakte reiskosten om in voorkomende gevallen namens de vereniging aanwezig te zijn bij zittingen van Raad van State of andere rechtsinstellingen.

  • Ontvangt een deel van het bestuur vacatiegeld: Nee
  • Beloningsbeleid medewerkers - niet van toepassing

Algemene gegevens:

Post- of bezoekadres: Burg. Guljélaan 7, 4837 CZ Breda

E- mailadres: info@markkantbreda.nl

RSIN/fiscaal nummer: 0096 83 100 KvK nummer: 40283432

Bestuur

Peter von Meijenfeldt (voorzitter)

Helene Claassen- Palstra (secretaris)

Wim van Hooff (penningmeester)

Ger van Dooren (bestuurslid)

Jan van der Heijden (bestuurslid)

Dorine Verheijden-Lels (promotie en publiciteit)

Marius Aalders (bestuurslid)

Ivo Claessen (Algemeen lid)

Behoud

Behoud en versterking van landschap, natuur en milieu in het algemeen.

Aandacht

Aandacht vragen voor schoonheid maar ook kwetsbaarheid van bomen, planten, waterlopen, luchtkwaliteit en horizon.

Investering

Investeren in natuur en landschap met onderhoud (zwerfvuil terugdringen), recreatief gebruik (plaatsing bankjes, watertappunten, voorzieningen voor invaliden) en bewustmaking (lezingen, educatie).

Praten

Aanspreekpunt en “luis in de pels” voor politiek, overheid en beleidsmakers.

 

Duurzaamheid

Onze mening over schaliegas.

Wij werken samen met de gemeente aan het realiseren van een duurzaam Breda. Lees meer »

Groenstructuur

Onze mening over het behoud van bomen.

Wij willen de Ecologische Groenstructuur versterken. Lees meer »