Kom in actie voor bloeiende tuinen
in Breda!

Markkant Breda wil in de stadsregio een duurzame bijdrage leveren aan de verbetering van het woon- en leefmilieu. In het kader daarvan bevordert de vereniging de aanplant van ecologisch gekweekte fruitbomen overal waar dit maar mogelijk is. Denk daarbij aan tuinen, binnenplaatsen, terrassen, balkons, daken, moestuinen of verloren stukjes grond. Zo sluiten wij aan bij de Duurzaamheidsvisie Breda 2030 van de gemeente.

Om ons doel te concretiseren, heeft Markkant Breda een fruitbomenactie opgezet. Tegen een vaste prijs kunt u in het bezit komen van een door u uit te kiezen ecologisch gekweekte fruitboom (appel-, peer, pruim of kers in laagstam, middelstam of hoogstam formaat). Daarmee ondersteunt u de vereniging en verbetert u tegelijk de schoonheid van landschap, natuur en milieu in Breda.

Waarom ecologische fruitbomen?

1 Bevordert biodiversiteit

Bloeiende bomen, en dan vooral oude ecologisch gekweekte fruitrassen, trekken diverse soorten vogels en insecten aan. Vooral bijen en vlinders profiteren ervan. Zo versterken we de biodiversiteit in onze woonomgeving.

2 Voorkomt hittestress

Met het planten van bomen creëren we schaduw. Dat zorgt, samen met een weelderige ondergroei, voor verkoeling daar waar sprake is van verstening. Zo voorkomen bomen hittestress en daarmee worden de gevolgen van klimaatverandering tegengegaan.

3 Opname fijnstof

Bomen nemen fijnstof op en verbeteren de luchtkwaliteit. Goed voor de longen van mens en dier.

4 Beperking wateroverlast

Omdat bomen water vasthouden vormen ze een belangrijke schakel voor het indammen van wateroverlast.

5 Minder bestrijdingsmiddelen

Bij de kweek van ecologisch bomen worden geen giftige bestrijdingsmiddelen gebruikt. Dat betekent een schone start voor gezonde groei.

Genoeg argumenten

...om van iedere tuin een boomgaard te maken.
Maak van je stad een bloeiend paradijs!