Boomfeestdag 15 maart 2023

March 15, 2023


Het afgelopen seizoen zijn er veel heugelijke activiteiten geweest rondom bomen. Organisaties, bedrijven, scholen en particulieren hebben op allerlei manieren geplant. Dat zorgde voor veel positieve publiciteit.
Anderzijds, in de praktijk is er ook veel gekapt, gehakt, gesnoeid en versnippert. Zo zijn veel boomloze bermen, uitgedunde bossen en kale vlakten ontstaan. De vraag is: is er nu sprake van aanwas of ‘verkaald’ onze leefomgeving. U wordt uitgenodigd om op 15 maart a.s. samen de balans op te maken in Breda en Drimmelen. Meer klik hier >