Donatie ontvangen

July 8, 2021

Donatie voor preventie van zwerfvuil

‘Een geweldige donatie van ‘In de Zon Werken B.V.’ voor een zwerfafval-vrij Breda’ aldus Peter von Meijenfeldt ‘De schenking van tweeduizend euro kunnen we enerzijds goed gebruiken voor ons zwerfvuil-project Stadsjutters. In het kader van het onderzoek ‘Brabantplein zwerfafval-vrij’, uitgevoerd door twee studenten van Hogeschool Avans, willen we de helft van de schenking gebruiken voor het nemen van specifieke preventiemaatregelen ter plekke. Denk aan een slimme afvalbak of het uitvoeren van een communicatieplan gericht op jongeren. We willen onderzoeken wat het effect is van dergelijke maatregelen. Het overige geld willen we gebruiken voor het realiseren van een vlechthaag dwars door de stad. Zo’n vlechthaag kan een prachtige ecologische verbindingszone vormen, maar ook burgers enthousiasmeren om te werken aan natuur in de stad.

Foto: Peter von Mijenfeldt - voorzitter Milieuvereniging Markkant Breda