Minder Houtstook - Meer Gezondheid

Fijnstof is een grote bedreiging voor onze longen en algehele gezondheid. Volgens het RIVM sterven jaarlijks pakweg elfduizend mensen vroegtijdig door luchtvervuiling, hoofdzakelijk door fijnstof. Daarom roept Markkant Breda de Gemeenteraad op zo spoedig mogelijk maatregelen te nemen tegen het gebruik van haarden en pelletkachels door particulieren want rook veroorzaakt veel fijnstof. Een dergelijke regeling moet niet alleen bestaan uit voorlichting over het voorkomen van rookhinder, maar ook kwaliteitseisen omvatten voor haarden, kachels en afvoerpijpen. Met nieuwe wetgeving kan Breda kan niet achterblijven bij andere gemeenten. Meer weten klik hier ....