Nurdels in de Mark komen via Hazeldonk

March 15, 2024

Ruim en jaar geledensloeg Natuur- en Milieuvereniging Markkant Breda alarm bij de gemeente Breda enhet Waterschap. In de Belcrumse vuilvanger, die drijft in de Mark en door onsbestuurslid Ron Bekkers tweewekelijks wordt schoonmaakt, werden talloze nurdelsaangetroffen. De plastic bolletjes, een halffabricaat voor plastic, zijn zeerschadelijk voor het milieu. Al snel bleek dat de bolletjes uit Belgiëhiernaartoe dreven. Gemeente en Waterschap gingen samen met hun Belgischecollega’s op onderzoek uit. En zo weten we nu dat het industrieterreinHazeldonk een belangrijk aandeel heeft in het probleem. De aanpak daar was eengoed gesprek met de vervuilers. Maar dat heeft niets geholpen. Helaas vinden wenog steeds veel nurdels in de Mark!

Meer weten klik hier >