Plan Boom

July 8, 2021


Nederland heeft de ambitie om in de aankomende 10 jaar meer dan 100 miljoen bomen bij te planten. Brabant heeft aangegeven 40 miljoen bomen te willen planten om de ontbossing tegen te gaan. Brabants Landschap, de Brabantse Milieufederatie en IVN Brabant dragen hier graag aan bij met ‘Plan Boom’. Hiervoor bieden we Brabantse natuurverenigingen gratis bosplantsoen aan. Doen jullie mee?


Plantactie 2021: buitengebied
In 2021 hebben we budget voor bosplantsoen voor concrete plantacties van lokale natuurorganisaties en vrijwilligersgroepen. Daarbij zorgen wij voor de bomen zodat jullie het bosplantsoen zelf kunnen aanplanten.

Deze plantactie is speciaal opgezet voor jullie als natuurorganisaties. Het is daarbij de bedoeling dat jullie nieuwe landschapselementen of nieuwe bosjes planen. Dit kan op gemeentegrond zijn, bij particulieren in het buitengebied, maar ook bij agrariërs of andere grondeigenaren. Het plantgoed bestellen wij bij Brabantse kwekers.

Volg onderstaande stappenplan om mee te doen:
Stap 1: Enthousiasmeer vrijwilligers in jouw groep voor deze actie;
Stap 2: Maak een concreet plan, bekijk hiervoor de bijlagen "Voorwaarden" en  "Wat kan ik planten met Plan Boom";
Stap 3: Meld het project vóór 13 september 2021 aan; inclusief plattegrond;
Stap 4: Na akkoord, haal de planten op tijdens een van de ophaaldagen op vrijdag 26 november 2021 in Made of eind november in Heeswijk-Dinther (vermoedelijk 24 of 25 november);
Stap 5: Bomen aanplanten met een gezellige groep vrijwilligers.

Voor meer informatie, aanmelden en voorwaarden, klik hier >

Plantactie 2021: binnenstedelijk
Naast de actie in het buitengebied verkennen we ook de mogelijkheid om een speciale actie op te zetten in wijken, buurten en straten. Wij zorgen dan voor bosplantsoen, zodat jullie deze eind november 2021 als lokale natuurorganisatie uit kunnen delen aan leden en buurtbewoners. Meer informatie hierover volgt op een later moment.

Zie ook voor meer informatie de twee onderstaande documenten;

Wat kan ik planten met Plan Boom 2021 klik hier >

Voorwaarden plantactie met vrijwilligersgroepen 2021 klik hier >

Natuurlijk succes met het planten,


Merijn van den Hout, Brabantse Milieufederatie
José de Jonge, IVN Brabant
Marjolein Jellema, Brabants Landschap