Wat staat er op de agenda voor 2022

January 1, 2022

Sebastian Just, student biobased economy Hogeschool Avans

In 2022 werken wij als vereniging graag met iedereen samen aan schoonheid van landschap, natuur en milieu in de regio. En we zijn veel van plan voor het komende jaar!

 • Onderzoek Brabantplein zwerfafval-vrij. Twee studenten van Hogeschool Avans onderzoeken in opdracht van Markkant Breda hoe je een winkelcentrum zwerfafval-vrij kunt krijgen. De pilot locatie is het Brabantplein. De studenten lopen stage bij de Gemeente Breda afdeling wijkzaken. Deze afdeling is verantwoordelijk voor het beleid met betrekking tot zwerfafval. Uiteindelijk zullen de onderzoeksresultaten aan de Gemeenteraad worden aangeboden.
 • Start aanplant Levensbos van 10 ha ten noorden van Breda.
  Onze partners: Zuylen Uitvaartonderneming, Gemeente Breda
 • 5 keer Groencafé.
 • Vergroening binnenstad en bevordering verticale tuinen tegen muren van panden.
  Onze Partner: VCOB (Vereniging Commercieel Onroerendgoed Binnenstad Breda), Blind Walls Galery, Merel van der Linden, Green Revolution,
 • Inzaaien Stadswei  met wilde bloemen Bijenhoudersvereniging, Gemeente Breda
  Onze partners: Ondernemersfonds Breda, de Bijenhoudersvereniging, Gemeente Breda
 • Meewerken aan het maken van Breda tot stad in een Park.
  Onze partners: Natuurplein De Baronie, Gemeente Breda
 • Vlechthaag. Aanzet tot realiseren van vlechthaag dwars door de stad.

DENK MEE, PRAAT MEE, DOE MEE

MET NATUUR EN MILIEUVERENIGING MARKKANT BREDA