Groene Linten

Groene Linten

De werkgroep Groene Linten houdt zich bezig met vergroening van buurten en wijken. Samen met de gemeente Breda wordt invulling gegeven aan het beleid met betrekking tot Stad in een Park. De werkgroep ondersteunt bewonersinitiatieven om muren, straten en pleinen te beplanten met bomen, struiken en (klim)planten. Wij helpen financiële ondersteuning voor de ideeën te vinden en bezien hoe we de plannen kunnen laten aansluiten bij wat in andere wijken gebeurt. Zo ontstaan, dwars door de stad, Groene Linten die de migratie van vogels, insecten en planten bevorderen. Wil jij meedenken,meepraten en meedoen? Meld je aan via  www.markkantbreda.nl/contact