Noodkreet Ulvenhoutse bos

March 15, 2024

Markkant Breda bond half februari de kat de bel aan. We schreven een alarmerende brief aan de B & W en de Raad over de slechte staat van het Natura 2000 gebied het Ulvenhoutse bos. Onze voorzitter Peter von Meijenfeldt schreef (zie foto):
‘De Ecologische Autoriteit van de Provincie Noord Brabant constateert, in de Natuur Doelen Analyse, dat in het Natura 2000-gebied Ulvenhoutse Bos op onderdelen verslechtering is opgetreden en dat verdere verslechtering niet kan worden uitgesloten. Het is wettelijk niet toegestaan om te wachten met het treffen van maatregelen totdat verdere verslechtering optreedt. Met uitsluitend uitvoering van bestaande en geplande maatregelen is verdere verslechteringvan de natuur niet te voorkomen, waardoor het onzeker is of de doelen behaald kunnen worden. Kortom: aanvullende maatregelen zijn noodzakelijk.
Meer weten klik hier >