Over Markkant Breda

Markkant is dé natuur- en milieuvereniging voor de regio Breda. De naam verwijst naar het stroomgebied van het riviertje de Mark dat, samen met het riviertje de Aa, in Breda en omstreken beeldbepalend is voor natuur en landschap. De naam van de stad verwijst naar het samenvloeien van beide stromen (Brede Aa).

Vereniging

De vereniging Markkant Breda kent leden en verbindt iedereen die zich betrokken voelt bij de missie: schoonheid van landschap, natuur en milieu in de regio Breda. De betrokkenheid bij de vereniging kan zijn indirect of direct.

Indirecte betrokkenheid betekent financiële ondersteuning zoals
lidmaatschap, donatie, sponsoring of subsidie.

Directe betrokkenheid bestaat uit actief meepraten, meedoen,
meedenken. Leden kunnen deelnemen aan een werkgroep van de
vereniging of zich inzetten voor een specifieke actie. Markkant Breda ondersteunt ook enthousiaste inwoners met een eigen initiatief dat aansluit bij onze missie. Het doet er niet toe of dat initiatief commercieel is of gebaseerd op vrijwilligheid.

Netwerk-organisatie

De vereniging is als groene netwerkorganisatie ingebed in het grotere geheel van de natuur- en milieubeweging.

Landelijk: als lokale afdeling van Milieudefensie (www.milieudefensie.nl)

Provinciaal: als lid Brabantse Milieu Federatie (www.brabantsemilieufederatie.nl)

Regionaal: als onderdeel Natuurplein de Baronie (www.natuurpleindebaronie.nl).

Markkant Breda werkt samen met partners uit eigen kring en zoekt, zo mogelijk, aansluiting bij partners buiten de eigen kring. De vereniging heeft een eigen website, nieuwsbrief en social-media kanalen om aandacht te vragen voor onze thema’s en om leden te werven. De website is gelinkt aan alle relevante sites van partners en aan die van dochterclubs

Werkgroepen en sub-clubs

Markkant Breda kent als vereniging niet alleen werkgroepen (Vlechthaag, bomen en bos, Groencafé), maar ook een aantal sub-clubs (Stadsjutters Breda – houdt zich bezig met terugdringen zwerfvuil, BROMN gericht op ruimtelijke ordening en milieu, Hardcups bevordering herbruikbare bekers bij festivals). Deze clubs, groepen of actieve leden kunnen onder hun eigen naam een website hebben, zich profileren via social media of promotie maken op welke manier dan ook. Markkant Breda ondersteunt hen met kennis, kunde, fysieke inspanning en eventueel financieel, maar bewaakt ook de identiteit en kwaliteit.

Onze missie

Onderstaand ziet u de vier kernpunten van onze missie uiteengezet. Wij volgen kritisch politiek en beleidmakers. Wij realiseren onze missie bovendien met een aantal concrete projecten.

Behoud

Behoud en versterking van landschap, natuur en milieu in het algemeen.

Aandacht

Aandacht vragen voor schoonheid maar ook kwetsbaarheid van bomen, planten, waterlopen, luchtkwaliteit en horizon.

Investering

Investeren in natuur en landschap met onderhoud (zwerfvuil terugdringen), recreatief gebruik (plaatsing bankjes, watertappunten, voorzieningen voor invaliden) en bewustmaking (lezingen, educatie).

Praten

Aanspreekpunt en “luis in de pels” voor politiek, overheid en beleidsmakers.

Partners

Markkant Breda werkt samen met partners uit eigen kring en zoekt, zo mogelijk, aansluiting bij partners buiten de eigen kring. De vereniging heeft een eigen website, nieuwsbrief en gebruikt bovendien social-media kanalen om aandacht te vragen voor zijn thema’s en om leden te werven. De website is gelinkt aan alle relevante sites van partners en aan die van dochterclubs.

Markkant Breda Bestuur

Peter von Meijenfeldt

Voorzitter

Helene Claassen- Palstra

Secretaris

Dorine Verheijden-Lels

Promotie en publiciteit

Marius Aalders

Bestuurslid

Ron Bekker

Bestuurslid

Ivo Claessen

Algemeen lid

Arnold Verbakel

Penningmeester

Overige zaken

Financieel

LIDMAATSCHAP
Lid worden? Meld je aan via het contactformulier klik hier>             Prijslidmaatschap € 10,- per jaar

DONEREN

Ons rekeningnummeris: Tridos-bank NL03TRIO0338463151 ten name van MarkkantBreda. U kunt doneren onder vermelding van: het doel b.v. buitenmeubilair, Stadsjutters, etc.. Alle bijdragen zijn welkom..

FINANCIELE JAARVERSLAGEN

Beloningsbeleid

  • Onkostenvergoeding bestuur: Ja
    Toelichting vergoeding bestuur: De bestuursleden zijn allen vrijwilligers. Zij ontvangen een vergoeding voor gemaakte reiskosten om in voorkomende gevallen namens de vereniging aanwezig te zijn bij zittingen van Raad van State of andere rechtsinstellingen.
  • Ontvangt een deel van het bestuur vakantiegeld: Nee
  • Beloningsbeleid medewerkers: Niet van toepassing

ANBI status

Natuur en Milieuvereniging Markkant Breda geniet de Anbi status. Dit is van belang voor donaties. Die zijn aftrekbaar van de belastingen.

Bekijk de hoofdlijnen actueel beleidsplan