Stikstof in de Baronie

May 1, 2023

‘Stikstof in de Baronie’ zo heet een rapport over Piekbelasters. De notitie is opgesteld omdat alom bekend is dat de verbinding tussen stikstof, ammoniak en fijnstof niet alleen de natuur verstikt maar ook slecht is voor de volksgezondheid. Met het rapport willen de milieuverenigingen Groene Koepel en Markkant Breda bestuurders in de regio informeren over de herkomst van de stoffen om zo een effectieve aanpak mogelijk te maken. Voor het Ulvenhoutse bos betreft het, naast de uitstoot door wegverkeer en ook import van stoffen uit het buitenland (Vlaanderen), vooral een 7-tal Piekbelasters in het Markdal. Meer weten lees het rapport >