Zienswijze Markdal

September 25, 2023

Zienswijze Markdal

Woensdagavond 13 september j.l.  werd in een grote Waterschaps Commissie Vergadering (Ruimte&Water en Gezond Water) het ontwerp Markdal Zuid (Gebied tussen Galder tot aan de van Belgische grens)

Behandeld. De natuur en Milieuverenigingen Groene Koepel, IVN Mark & Dongen en Natuur en Milieuvereniging Markkant Breda dienden een zienswijze in. Daarin wordt aandacht gevraagd voor de stroomsnelhied in de meanders, een vogel en natuurvriendelijke inrichting van het dal, om aanleg voor fiets en wandelpaden, compartimentering met behulp van heggen. Het blijkt dat verantwoordelijke instanties voor herinrichting het niet eens kunnen worden over de verdeling van de kosten voor aanleg en onderhoud en dus kregen de natuurorganisaties nul op request.

Meer weten over de zienswijze? Klik hier >