Door de bomen het bos zien

De laatste jaren zijn in Nederland meer bomen verdwenen dan aangeplant. Bomen zijn belangrijk  voor het effectief vastlegger van CO2, voor biodiversiteit, het vasthouden van water en het bewaren van koelte in de stad. Bovendien, mensen houden van bomen en bossen. Stadsontwikkeling in combinatie met de aanplant van bomen levert een groene stad op die bewoners een gezondere kwaliteit van leven bieden. Groen verhoogt ook de waarde van het onroerend goed in de stad. Markkant Breda werkt samen met de gemeente aan Breda een Stad in een Park dat in 2030 gerealiseerd moet zijn. Ook komen we in actie om kap te voorkomen en aanplant van laanbomen te bevorderen. In het buitengebied streven we naar behoud en uitbreiding van bossen. Eén van de projecten is op dit moment de aanleg van een Herinneringsbos.
Meedenken, meepraten, meedoen? Meld je aan klik hier >