Door de bomen het bos zien

De laatste jaren zijn in Nederland meer bomen verdwenen dan aangeplant. Bomen zijn belangrijk voor het effectief vastlegger van CO2, voor de biodiversiteit, voor het vasthouden van water en voor het bewaren van koelte in de stad. Bovendien, mensen houden van bomen en bossen. Stadsontwikkeling in combinatie met de aanplant van bomen levert een groene stad op die bewoners een gezondere kwaliteit van leven biedt. Groen verhoogt ook de waarde van het onroerend goed in de stad. Om al die redenen komen we in actie tegen onnodige kap van bomen en bevorderen we de aanplant. Markkant werkt bovendien met de gemeente samen om van Breda een Stad in een Park te maken. Dat project moet in 2030 zijn gerealiseerd.

MEER BOMEN NU

Markkant Breda steunt MeerBomenNu! Deze organisatie verplaatst zaailingen die op kansloze locaties staan naar kansrijke percelen. Zo oogsten vrijwilligers ongewenst opschot in tuinen, parken of bosjes, slaan ze tijdelijk op in een planten-hub, en delen het plantgoed te zijner tijd gratis uit aan iedereen die bomen wil planten in zijn tuin of ergens anders waar het kan en mag. Het doel is eenvoudigweg de vergroening te bevorderen door zoveel mogelijk pootmateriaal te genereren.

Meer Bomen Nu startte tweeënhalf jaar geleden als campagne van Urgenda. Dat er veel animo om is om zaailingen een duurzame bestemming te geven, blijkt uit het toenemend aantal deelnemers en het aantal weggegeven zaailingen en stekken. In totaal werden tot nu toe 890.000 bomen en struiken gratis uitgedeeld. Meer Bomen Nu heeft onderzocht hoe goed de nieuwe aanplant aanslaat en meldt een slagingspercentage van 70-80 % over het afgelopen seizoen.

MEEDOEN MET MEER BOMEN NU

Onlangs is het nieuwe seizoen feestlijke geopend met minister Christiane van der Wal. Dit betekent dat iedereen zich vanaf nu via de bomenplanner op de website kan melden voor gratis bomen of struiken. In november start het seizoen van oogst- en uitdeeldagen. Doe mee en meld je aan als vrijwilliger, oogstbegeleider, het realiseren van bomenhubs en/of plantacties. Met de bomenplanner kan iedereen evenementen aanmaken, zoals oogst- , uitdeel- en plantdagen. Meer weten KLIK >

Aanmelden via de Bomenplanner? KLIK >

MeerBomenNu is een initiatief van Urgenda en wordt ondersteund door: Ministerie van LNV, de provincies Noord-Holland, Gelderland, Utrecht, Zuid-Holland, Noord- Brabant, Zeeland en de organisaties Landschappen Nederland, Staatsbosbeheer, Prorail, Struikroven, Om | Nieuwe Energie, Reclassering Nederland, IVN Nederland, ASN bank en Natuur en Milieuvereniging Markkant Breda.