Thema Milieu

Een schoon milieu wil Markkant Breda bereiken. Wat doen wij:

1) Preventie van zwerfafval. Met de werkgroep Stadsjutters Breda monitoren wij, door gebruik te maken van de app Litterati, wat waar ligt en zoeken we uit, aan de hand van deze data, waarom het daar ligt (we proberen de bron te achterhalen). Dit maakt het mogelijk om met de bronnen in gesprek te gaan en samen te werken aan oplossingen.
Er zijn ook ongeveer 30 personen actief met het opruimen van zwerfafval zonder dat zij monitoren. Het zijn onze ZWERFVUILPAKKERS die wij voorzien van een grijper.

2) Delen van informatie over Energietransitie, Zero waste, schone lucht/fijnstof, terugdringen automobiliteit, enz.

3) Luchtwachters-project

Projecten

Zwerfvuilpakkers en Stadjutters

Schone Lucht